Trường học vui vẻ

Địa chỉ: Số 53 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 2439923423

Hội diễn văn nghệ tiếng hát truyền hình cán bộ quản lý và giáo viên