Địa chỉ: Số 35 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 2439923423
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Lê Đại Hành

Số 35 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2439923423
mnledaihanh-hbt@hanoiedu.vn