Trường học vui vẻ

Địa chỉ: Số 53 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 2439923423
 07/05/20  Chương trình tuần  50
Khám phá khoa học: Vật chìm , vật nổi.
 26/04/20  Chương trình tuần  47
Hoạt động tạo hình: Tạo hình các con vật từ bàn tay.
 23/04/20  Chương trình tuần  52
Tạo hình: Gấp, cắt dán những bạn chó