Trường học vui vẻ

SKKN thực hiện công tác  Tự đánh giá & Kiểm định chất lượng giáo dục

SKKN thực hiện công tác Tự đánh giá & Kiểm định chất lượng giáo dục

 Việc Tự đánhgiá & Kiểm định chất lượng giáo dục  là vô cùng cần thiết và quan trọng , nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu của xã hội của phụ huynh đối với các trường mầm non trong giai ...
Sáng kiến kinh nghiệm Cải tạo , mở rộng diện tích sân chơi cho trẻ hoạt động

Sáng kiến kinh nghiệm Cải tạo , mở rộng diện tích sân chơi cho trẻ hoạt động

Việc tạo ra sân chơi cho trẻ hoạt động vui chơi, học tập và tiếp xúc với thiên nhiên là vô cùng cần thiết và quan trọng , nhất là với điều kiện trẻ em trong thành phố  Hà Nội, không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp để dành cho mục đích xây dựng cao ốc, đường sá, không gian thương mại, nên sân ...