Trường học vui vẻ

Địa chỉ: Số 53 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 2439923423
 08/05/20  Hoạt động chuyên môn  63
- Lĩnh vực: Khám phá khoa hoc- Tiết dạy: Tan và không tan trong nước- Giáo viên: Đào Thị Hồng Mai- lớp MGB C3
 07/05/20  Chương trình tuần  50
Khám phá khoa học: Vật chìm , vật nổi.
 07/05/20  Hoạt động chuyên môn  58
Lĩnh vực: Phát triển nhận thứcTiết toán: Đếm đến 5 của cô giáo : Mai Lanh anh- giáo viên lớp C3.