Trường học vui vẻ

Địa chỉ: Số 53 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 2439923423
 • Phan Thị Kim Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0934627397
  • Email:
   phankimtam1967@gmail.com
 • Triệu Thị Hồng Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế - Văn thư
  • Điện thoại:
   0964751612
  • Email:
   honganh1023@gmail.com
 • Vũ Minh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355771541
 • Vũ Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986849193
 • Trần Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0932227776
  • Email:
   hungnguyethahung@gmail.com
 • Phạm Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0904886966
  • Email:
   phamthuha@gmail.com
 • Vũ Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nuôi - Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0902116241